Överläkare Fredrik Stenmark
om Dr Sonny Schelins rapport

Överläkare Fredrik Stenmark, specialist i kirurgi och urologi är verksamhetschef på kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar.

Han kommenterar här Doktor Sonny Schelins rapport Långtidsuppföljning efter CoreTherm® Concept behandling av godartad prostataförstoring med avflödeshinder, om värmebehandling med mikrovågsteknik hos män med godartad prostataförstoring (BPH).

”Här i Kalmar bedrivs urologisk verksamhet vid två kliniker, på Länssjukhuset och via en öppenvårdsmottagning. Båda klinikerna behandlar BPH-patienter med CoreTherm (”värmebehandling”). Tillsammans har klinikerna parallellt behandlat sammanlagt mer än 2 000 patienter sedan slutet av 90-talet. Rapporten analyserar behandlingsresultat och visar på de fördelar som gjort att också vi på Länssjukhuset i Kalmar praktiserar CoreTherm.

Resurssparande. CoreTherm utförs polikliniskt i lokalbedövning. Den kräver alltså ingen narkos eller ryggbedövning, inte heller vårdplatser. Patienten går hem samma dag.

Äldre patienter. Många äldre män tål inte att sövas och genomgå kirurgisk operation. För dessa patienter är CoreTherm ett bra alternativ. Tack vare värmebehandling har många äldre män kunnat kateterbefrias.

Kraftigt förstorad prostata. För patienter med kraftigt förstorad prostata är CoreTherm ett utmärkt alternativ, där annars en större operation via buken är alternativet.

Sammanfattning

Från mitt verksamhetsperspektiv kan jag bekräfta rapporten. Värmebehandling med mikrovågsteknik frigör resurser (narkospersonal och vårdplatser) och är att föredra hos äldre patienter och vid kraftigt förstorad prostata. När coronapandemin är över och BPH-patienterna åter ska omhändertas på ett adekvat sätt, bör CoreTherm användas mer.”

Kalmar i april 2020

Fredrik Stenmark Verksamhetschef
Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar